II.Hibe Çağrısı

WWF-Türkiye, ülkemizin biyolojik çeşitliliğinin korunması amacıyla başlattığı Türkiye’nin Canı Kampanyası ile yerel sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma projelerini hayata geçirmek için 2 Eylül’de ikinci defa hibe çağrısında bulunuyor.
Öncelikli ihtiyaç, katılımcılık, uygulanabilirlik, sürdürülebilirlik ve kalıcı etki yaratma gibi ölçütler ışığında değerlendirilecek olan başvurular için son tarih 29 Kasım 2013 saat 17:00. Hibe desteği almaya hak kazanan projeler, yapılacak ön değerlendirmenin ardından Seçici Kurul tarafından belirlenecek.

Türkiye’nin Canı Hibe Programı’na yapılacak başvuruların Hibe Rehberi’ne göre hazırlanması ve ilgili tüm belgelerin eksiksiz doldurularak, son başvuru tarihine kadar turkiyenincani@gmail.com ve hibe@wwf.org.tr adresine gönderilmesi gerekiyor.

Hibe Rehberi için tıklayınız.
 
Doldurulması gereken belgeler yanda Ek-1'den Ek-9'a olmak üzere sıralanmıştır. Belgeler öncelikle bilgisayara indirilmeli, sonra gerekli yerleri doldurularak yukarıda belirtilen e-mail adresine gönderilmelidir.