II.Dönem Hibe Projeleri | WWF

II.Dönem Hibe ProjeleriTürkiye'nin Canı Hibe Programı II.Hibe Dönemi kapsamında 2014 yılında üniversite, sivil toplum, basın, kamu ve özel sektör kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan Seçici Kurul 4 projenin desteklenmesini uygun buldu. 

Değerlendirmeye sonucunda, Trabzon’daki Ağaçbaşı Turbalıklarını, Büyük Menderes ve Gediz Deltası’ndaki Tepeli Pelikanları, Muş’taki Toy ve Telli Turnaları ve Kırklareli’ndeki Akkuyruklu Kartallar ve Kuğuları korumaya yönelik projeler 2014 yılında uygulandı. 
 
© WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye