Doğu Anadolu Kadife Ördeğini Arıyor | WWF

Doğu Anadolu Kadife Ördeğini Arıyor 
© KuzeyDoğa Derneği
Doğu Anadolu Kadife Ördeğini Arıyor
© KuzeyDoğa Derneği
Projenin Adı: Doğu Anadolu Kadife Ördeğini Arıyor
Başvuru Sahibi: KuzeyDoğa Derneği
Projenin Özeti: Projenin amacı nesli tehlike altındaki kadife ördeğin Türkiye’nin doğusundaki durumunu belirlemek ve bu popülasyonların korunması için gerekli eğitim, tanıtım ve basın faaliyetlerini gerçekleştirmektir.
Bu kapsamda kadife ördeğin Türkiye’nin doğusundaki popülasyonu için acil koruma eylem planını yapmayı hedefliyoruz. Öncellikle Kadife ördeğin yaşam alanları belirleyip, bu alanlarda varsa sorunları listeleyeceğiz. Bu verileri kullanarak tür için bir acil eylem planı oluşturacağız. Pilot türün yaşam alanlarına yakın köy ve bu köylerde mevcut okullarda eğitim ve bilinçlendirme çalışması yapılacaktır. Bu çalışmalara paralel olarak kadife ördeği bayrak tür olarak kullanarak bu türü benimsetmek, sahiplenme yaratmak için farkındalık arttırıcı eğitimler ve kampanyalar yürütülecektir.
 
 
© WWF-Türkiye
Türkiye'nin Canı
© WWF-Türkiye