Türkiye’deki Durum | WWF

Türkiye’deki DurumGurur duyduğumuz doğal mirasımızı gözümüz gibi korumak ve çocuklarımıza bırakmak hepimizin sorumluluğu. “Türkiye’nin Canı Kampanyası”, eşsiz ancak tehlike altında olan doğal mirasımız konusunda farkındalık yaratmayı ve önlem almak için harekete geçmeyi amaçlıyor.
Neyi hedefliyoruz?

• Biyolojik çeşitliliğin insan yaşamı için anlamının ve değerinin anlaşılması,
• Anadolu’da geleneksel yaşam biçimleriyle iç içe geçen, ancak kaybolmaya yüz tutan doğal değerlerin korunması,
• Özellikle kırsal bölgelerde yaşayanların doğadan sürdürülebilir yararlanma biçimlerini benimseyerek yaşam standartlarını iyileştirmesi.

Nasıl başarıyoruz?

Bu hedeflere ulaşmamız sizlerin katkısıyla mümkün. WWF-Türkiye’nin 38 yıllık doğa koruma deneyiminin ve uzmanlığının, destekçilerimizin hevesi ve isteğiyle birleştiği nokta, hedeflerimize ulaşmamızın güvencesi. Anadolu’da tehlike altında olan ya da kaybolmaya yüz tutmuş canlı türlerinin korunmasına yönelik projelerin geliştirilmesi, uygulanması, somut sonuçlara ulaşması ve kalıcı çözümler oluşturması “Türkiye’nin Canı Kampanyası” kapsamında yaratacağımız toplumsal duyarlılıkla gerçekleştirilebilir.

 
© WWF-Türkiye
Türkiye'nin Canı
© WWF-Türkiye
 
© WWF-Türkiye
© WWF-Türkiye
Türkiye Müthiş Bir Mozaik!
Kuş göç yolları üzerinde bulunan, üç tarafı denizlerle çevrili olan Türkiye'nin eşsiz doğal mirasını gelecek nesillere bırakmak için acilen harekete geçmeliyiz!

Yerelin Gücü

WWF-Türkiye’nin doğa koruma deneyiminden çıkardığı önemli derslerin başında şu yer alır: Yöre insanıyla birlikte hareket ederek gerçekleştirilen projeler başarıya ulaşır. Doğa koruma çalışmalarına “ilgi grubu” diye adlandırdığımız, doğal kaynaklardan yararlanan ve bu kaynakları yöneten tüm kesimlerin katılımı, çalışmaların başarısının artması için geliştirdiğimiz bir formül. Katılımcılık, sorunların ve çözüm önerilerinin belirlenmesinde kilit rol oynuyor. Bu formülü, her geçen gün biraz daha geliştirerek, ülkemizin çeşitli yörelerindeki doğa koruma çalışmalarımızda uyguluyoruz. Türkiye’nin Canı Kampanyası, Anadolu’da yöre insanıyla birlikte yürüttüğümüz doğa koruma projelerini bir adım daha öteye götürme fırsatını sunuyor.

Ülkemizin çok değerli doğal alanlarında yaşayan yöre insanlarının yaşam biçimleri ve doğaya duyarlılıkları, gurur duyduğumuz doğal varlıkların kalıcılığı açısından çok önemli. Özellikle, nesli tehlike altında canlı türlerinin kışladığı, yuvaladığı ya da ürediği toprakları, ormanları, gölleri, kıyıları, denizleri, gölleri ve akarsuları onlarla paylaşan yöre insanlarının daha önemli bir sorumluluğu bulunuyor. Bunun için, doğa koruma konusunda yerel inisiyatiflerin gelişmesi, yöre insanın yaşadığı bölgeye sahip çıkması ve sorunları belirleyerek çözüm geliştirmesi kalıcı ve somut başarıların anahtarı oluyor.

Projeler, ancak yöre insanıyla birlikte yürütüldüğünde başarıya ulaşır!
Türkiye'nin Canı Kampanyası, tamamen yerel sivil toplum kuruluşları tarafından geliştirilen doğa koruma projelerine hibe dağıtıyor. Sorunlara, kalıcı ve somut doğa koruma çözümleri yaratmak için yerelin gücü ve katılımcılığı anahtar rol oynuyor. 
 
© ANTOK
.
© ANTOK