Nedir ? | WWF

Nedir ?TÜRKİYE’NİN CANI NEDİR?

Hibe programı
WWF-Türkiye, ülkemizin biyolojik çeşitlilik değerlerinin korunması için 2010 yılında başlattığı Türkiye’nin Canı kampanyası ile toplumda farkındalık yaratırken, yerel sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma projelerini destekleyen bir hibe fonu oluşturuyor. Bu hibeler, bütünün bir parçasını oluşturan doğal değerlerimizin kalıcı ve somut bir şekilde korunması için çözüm üreten projelere dağıtılıyor. 
Yurt çapında yerel sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan başvurular; “öncelikli ihtiyaç”, “katılımcılık”, “uygulanabilirlik”, “sürdürülebilirlik” ve “kalıcılık” ölçütleri gözetilerek değerlendiriliyor; hibe desteği verilecek projeler belirleniyor. WWF-Türkiye, uygulama sürecinde proje sahibi yerel sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak projelerin gidişatını düzenli bir şekilde takip ediyor, yerelde çok daha güçlü bir doğa koruma ruhunun gelişmesine destek oluyor. 


Projeler nasıl seçiliyor?

Türkiye’nin Canı Kampanyası'nda toplanan bağışlar belli bir noktaya ulaştığında yerel STKlara hibe çağrısı yapılıyor. STKlar, websitesinde yayınlanan Proje Başvuru Formu'nu doldurarak, projelerini son başvuru tarihine kadar WWF-Türkiye’ye gönderiyor. Daha sonra, ön koşulları sağlayan tüm projeler değerlendirilmek üzere Seçici Kurul’a gönderiliyor. Seçici kuruldan geçen proje sahipleri, finansal destek görüşmeleri için İstanbul’a davet ediliyor. Seçim sürecinin ardından finale kalan projelere yönelik bir günlük çalıştay düzenleniyor. Çalıştayın ardından seçim süreci tamamlanıyor ve proje sahipleri çalışmaya başlamak üzere alanlara dönüyor. Projelerin yürütme aşamasında, WWF-Türkiye projeleri izliyor ve düzenli olarak değerlendirmeler yapıyor. 

 
 
© WWF-Türkiye
Küre Dağları'ndan bir kare...
© WWF-Türkiye
Küre Dağları Milli Parkı, barındırdığı 157 endemik bitki türü ve bunlar içinde nesli tehlike altında olan 59 bitki taksonu ile WWF’in dünyada doğa koruma açısından belirlediği 200 ekolojik bölge arasında yer alıyor. Ülkemizde, Küre Dağları gibi pek çok önemli alan bulunuyor.
  •  
© .

    SMS ile destek olun!

    CAN yazıp 8486'ya mesaj göndererek, hibe fonuna 10 TL katkı sağlayabilirsiniz.

    AVEA ve VODAFONE hatlarından yapılan bağışlarda, 10 TL bağış miktarına ilaveten 1 SMS ücreti alınır. TURKCELL hattından yapılan bağışlarda 10 TL dışında ayrı bir ücret alınmaz