Türkiye’nin Doğasıİnsanoğlu yaklaşık 100 bin yıldan beri Anadolu’da yaşıyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemiz; coşkulu akarsuları, karlı zirveleri, yeşilin her tonunun kaynaştığı ormanları, derin vadileri, bir kıtada görülebilecek kadar farklı iklimleriyle adeta bir cennet.
Kuşların göç yolları üzerinde bulunan, üç tarafı denizlerle çevrili olan, farklı iklim koşullarına açık Türkiye’nin doğal zenginliğini oluşturan bitkiler, hayvanlar, toprak, su, atmosfer ve insanlar hep birlikte aynı bütünün parçalarıyız. Ormanlarımızı, dağlarımızı, vadilerimizi, bozkırlarımızı, denizlerimizi, göllerimizi 161 memeli, 456 kuş, 10.000’i aşkın bitki, 364 kelebek, 141 sürüngen ve çift yaşamlı ve 405 balık türü ile paylaşıyoruz. Tüm dünyada 9.000 kuş, tüm Avrupa kıtasında ise 12.000 bitki türünün varlığı göz önünde bulundurulduğunda Türkiye, gerçekten gurur duyulacak zenginlikte bir doğal mirasa sahip!