TÜRKİYE'NİN CANLARI ANILARDA KALMASIN...

İnsanlık tarihi boyunca çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmış olan Anadolu, biyolojik çeşitlilik açısından küçük bir kıtayla kıyaslanabilecek bir doğal mirasa sahip. Yaşadığımız coğrafya, küresel düzeyde önemli üç biyoçeşitlilik sıcak noktasının birleşim kümesi içinde: Kafkasya, Akdeniz ve İran-Anadolu. Bu toprakları, 160’ın üzerinde memeli, 460’dan fazla kuş, üçte biri endemik 10 bini aşkın bitki, 364 kelebek, 141 sürüngen ve çift yaşamlı ve 405 balık türü ile paylaşıyoruz. 

Bizler için birer ulusal gurur vesilesi olan bu doğal miras, aynı zamanda dünyamıza ve geleceğimize dair büyük bir sorumluluk anlamına geliyor. İnsan uygarlığının ilk yerleşim alanlarından biri olan Anadolu’da yüzyıllardır süregelen yoğun baskı, bugünün deyimi ile “ekolojik ayak izi”, doğal ekosistemleri önemli ölçüde değişikliğe uğratıyor, bazı türler hayatımızdan uzaklaşıyor, canlı popülasyonları azalıyor. Ülkemizde 1950’lerden itibaren büyük bir ivme kazanan insan etkisi, 2000’li yıllardan sonra zirveye çıktı. İstatistiklere bakıldığında son 50 yıl içinde neredeyse yarısını kaybettiğimiz sulak alanlarımıza uğrayan kuş türü çeşitliliği ve sayısı hızla azalıyor. Akarsu yatakları doğal yapısını kaybediyor, kıyılarımız yapılaşmaya teslim oluyor. İklim değişikliğiyle birlikte artan kuraklık da bunu tetikleyen bir etki yaratıyor. Ülkemizde küresel düzeyde tehlike altında olan tür sayısı 400’e ulaştı.
 
Sonuç olarak, ülkemizde de insanın Ekolojik Ayak İzi büyürken öteden beri bu toprakları paylaştığımız canlı türü ve sayısı azalıyor; yani ülkemiz biyolojik çeşitlilik için cazip bir coğrafya olmaktan giderek uzaklaşıyor. Bu olumsuz gidişatı tersine çevirebilmek için el ele vermeliyiz. Çünkü biyoçeşitlilik sorunu, hiç bir tarafın tek başına çözemeyeceği boyutlarda. 
Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı, biyolojik çeşitlilik konusunda ülkemizin en ücra köşelerine ulaşarak farkındalık yaratmak ve doğal değerlerimizin korunması için yerel dinamikleri harekete geçirmek için kaynak yaratmak amacıyla, 2010 yılında WWF-Türkiye tarafından başlatıldı. Büyük şehirlerdeki bireylerin ve kuruluşların küçük katkılarıyla oluşan kaynak, Anadolu’nun dört bir yanındaki yerel derneklerce çeşitli doğa koruma projelerinin hayata geçirilmesini sağlıyor.
 

KAMPANYA ÇALIŞMA MODELİMİZ

Türkiye’nin Canı Programı, kaynak geliştirme ile proje seçimi ve uygulaması olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. 

Bireysel ve kurumsal destekçiler tarafından yapılan bağışlar, bir havuzda toplanarak Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı için gerekli fon oluşturulur. WWF-Türkiye, bu bağışlar belirli bir miktara ulaştığında, destek verilecek proje başvurusu için duyuru yapar. 

Bu çağrıya karşılık Türkiye’nin dört bir yanından yerel sivil toplum kuruluşları, kendi bölgelerinde biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik projelerini hazırlar ve başvuru yapar. Kazanan projelere maddi destek sağlanır ve projelerin uygulanmasına başlanır. Destek alan kuruluşlar faaliyetlerini gerçekleştirirken, WWF-Türkiye de, bir sonraki dönem için bağış toplamaya devam eder.