Türkiye'nin Canı Programı | WWF

Türkiye'nin Canı ProgramıKüçük Destek Programı
WWF-Türkiye, ülkemizin biyolojik çeşitlilik değerlerinin korunması için 2010 yılında başlattığı Türkiye’nin Canı kampanyası ile toplumda farkındalık yaratırken, yerel sivil toplum kuruluşlarının doğa koruma projelerini destekleyen bir hibe fonu oluşturuyor. Bu hibeler, bütünün bir parçasını oluşturan doğal değerlerimizin kalıcı ve somut bir şekilde korunması için çözüm üreten projelere dağıtılıyor.

Yurt çapında yerel sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan başvurular; “öncelikli ihtiyaç”, “katılımcılık”, “uygulanabilirlik”, “sürdürülebilirlik” ve “kalıcılık” ölçütleri gözetilerek değerlendiriliyor; hibe desteği verilecek projeler belirleniyor. WWF-Türkiye, uygulama sürecinde proje sahibi yerel sivil toplum kuruluşları ile birlikte çalışarak projelerin gidişatını düzenli bir şekilde takip ediyor, yerelde çok daha güçlü bir doğa koruma ruhunun gelişmesine destek oluyor.
 
 
© WWF-Türkiye
Türkiye'nin Canı Hibe Programı logosu
© WWF-Türkiye

Projeler Nasıl Seçiliyor?

Türkiye’nin Canı Küçük Destek Programı’nda izlenen süreç, “Kaynak Geliştirme” ile “Proje Seçimi ve Uygulaması” olmak üzere iki aşamadan oluşuyor. Bireysel ve kurumsal destekçiler tarafından yapılan bağışlar, bir havuzda toplanarak Program için gerekli fon oluşturuluyor. WWF-Türkiye, bu bağışlar belirli bir miktara ulaştığında, destek verilecek proje başvurusu için duyuru yapıyor.

Bu çağrıya karşılık Türkiye’nin dört bir yanından yerel sivil toplum kuruluşları, kendi bölgelerinde biyolojik çeşitliliği korumaya yönelik projelerini hazırlayıp başvuru yapıyor. Bir jüri tarafından yapılan değerlendirme ile kazanan projelere maddi destek sağlanıyor ve projelerin uygulanmasına başlanıyor. Destek alan kuruluşlar faaliyetlerini gerçekleştirirken, WWF-Türkiye de, bir yandan bu kuruluşlara yol göstericilik yapıyor, bir yandan da bir sonraki dönem için bağış toplamaya devam ediyor.
 

BİRLİKTE DAHA GÜÇLÜYÜZ!

 • Doğal kaynaklarımız olmadan, ürün ve hizmet elde etmemiz mümkün değil. Doğal değerlerimizin korunması için daha fazla destek gerekiyor.

   
  • Ülkemizin doğası ve geleceğiyle ilgili kaygıları olan
  • Doğadaki kaybın tersine çevrilmesinde pay sahibi olmak isteyen 
  • Anadoludaki geleneksel yaşam tarzı ile iç içe geçmiş doğal mirasımızı önemseyen
  • Doğa ve insan ilişkisinde yeni bir başlangıç yapmak isteyen bireyleri ve kurumları, Türkiye’nin Canı Programı’na destek olmaya davet ediyoruz.

  Nasıl Yapabilirsiniz?
  • Bireysel Destekçi olabilir
  • Kurumsal Destek sağlayabilir
  • Kurumunuz adına Altın Sponsorluk alabilirsiniz.