Yer Yediuyuru Yok Olmasın | WWF


 
© Ebru Diker / WWF-Türkiye
Proje adı: Yer Yediuyuru Yok Olmasın Projesi

Proje yürütücüsü:
Yaban Hayatı Araştırma Derneği

Çalışma alanı:
Edirne, Tekirdağ, Çanakkale

Proje ihtiyacı ve amacı:

Yer yediuyuru (Myomimus roachi), dünyanın en nadir kemirgen türlerinden biridir. Bir zamanlar Anadolu ve Avrupa’da meşe ormanlarındaki çalılık meyvelik alanlarda yaşayan yer yediuyurunun yaşam alanları yoğun tarım ve ormancılık faaliyetleri sonucunda tamamen yok olma tehdidiyle karşı karşıyadır. Dünyadaki son yaşam alanları arasında yer alan Trakya’daki habitatları, Edirne ve çevresindeki tarla aralarındaki çalılık, meşelik ve meyve bahçeleridir.

Proje kapsamında, yer yediuyurunun yaşam alanları, güncel dağılımı ve türe yönelik tehditler tespit edilmesi amaçlanıyor.

Neler yapıldı?

- Sadece Trakya bölgesinde yaşamını sürdüren yer yediuyurunun yaşam alanları fotokapanlarla belirlendi.
- Arazi çalışmaları kapsamında, nadir görülen yer yediuyuru, dünyada ilk defa fotokapanla doğal ortamında fotoğraflandı ve davranışlarına yönelik bilgiler edinildi, türe yönelik tehditler belirlendi.
- Arazi çalışmaları sonucu, eskiden yaşadığı bilinen 2 alanda ve daha önceden tespit edilmemiş 5 yeni alanda olmak üzere toplam 7 alanda 10 birey gözlemlendi.
- Alan çalışmalarında elde edilen bilgiler, üretilen kitapçık ve poster ile yöre halkına, ilgili kamu kurumları ve okullara ulaştırılıyor. Yerel yönetimlerle birebir görüşmeler yapılarak türün yöredeki varlığı hakkında bilgi verildi ve korunmasıyla ilgili talepler iletildi.

Yer yediuyuru fotokapanla görüntülendi!
Yer yediuyurunun varlığı Dünya üzerinde sadece Trakya, Ege Bölgesi ile Bulgaristan'ın çok dar alanlarında geçmiş kayıtlardan bilinmektedir. Günümüzde ise doğal alanların tahribi sonucu tür birçok alandan yok olmuş ya da yok olmak üzeredir. Bugüne dek yapılan çalışmalarda türü tanıtacak iyi kalitede fotoğraf elde edilememiştir. Proje sürecinde ilk defa yetişkin ve genç birey görüntülenmiştir.
  •  
© Türkiye'nin Canı. Yaban Hayatı Araştırma Derneği, Halim Diker

    7 ay kış uykusunda...

    Dünyanın en nadir kemirgenlerinden olan yer yediuyuru, bu adı 7 aya varan kış uykusu dönemi geçirdiğinden alır. Yaşlı meşe ormanlarından kalan koruluklarda, tarla arazileri arasındaki meyveli-çalılık alanlarda, ceviz, ahlat, badem ağaçlarının köklerinde yaşar.