Türkiye'nin Tek İç Denizi Marmara’nın Canı Mercanlar | WWF

Türkiye'nin Tek İç Denizi Marmara’nın Canı Mercanlar 
© Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK)
Türkiye'nin Tek İç Denizi Marmara’nın Canı Mercanlar
© Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK)
Projenin Adı: Türkiye'nin Tek İç Denizi Marmara’nın Canı Mercanlar
Başvuru Sahibi: Adalar Denizle Yaşam ve Spor Kulübü Derneği (ADYSK)
Projenin Özeti: Proje kapsamında, mercanların daha etkin korunması için; özellikle 20-30 m derinlikteki sarı gorgonlardan parça alınıp transplantasyon yöntemi ile inşaat faaliyetlerinden daha az etkilenecekleri bir bölgeye taşınmaları planlanmaktadır. Bu yöntemde, gorgonun tamamı değil, bir parçası alınacağından asıl canlı yaşamını doğal ortamında sürdürmeye devam edebilecektir. Transplantasyonu izleyen aylarda her iki popülasyon da (verici-Sivriada-popülasyonu ve ekim bölgesi) izlenecek ve hayatta kalma oranları kaydedilecektir. Bu çalışma tropik denizlerde uygulanan transplantasyon çalışmalarının Akdeniz uygulamalarına örnek teşkil edecektir. Alan çalışmalarının yanı sıra, kamuoyu, yerel ve merkezi yönetimler mercanlar için alınması gereken acil önlemler konusunda sosyal medya, basın vb iletişim yollarıyla bilgilendirilecektir. Aynı zamanda, BOTAŞ Boru Hattı nedeniyle boru hattıyla birlikte 104 nolu yasak alanın Neandros’u içine alacak şekilde genişletilerek, Adalar’ın yasa ve yönetmeliklerimiz kapsamında bir DKA statüsüne kavuşturulması için ilgili Bakanlıklara başvuru yapılması hedeflenmiştir.
 
© WWF-Türkiye
Türkiye'nin Canı
© WWF-Türkiye