Ağaçbaşı Turbalıkları | WWF


turbalık, ağaçbaşı turbalıkları, trabzon 
© Trabzon Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği
Proje Yürütücüsü: Doğal ve Tarihi Değerleri Koruma Derneği, Trabzon

Projenin Uygulanacağı Alan: Ağaçbaşı Yaylası ve Turba Bataklığı, Trabzon İli Köprübaşı İlçesinin güneyinde, ilçeye 30 kilometrelik orman yolu bağlantısı bulunan, 2100 metre yükseklikteki yayladır. Endemik ve nesli tehlikede bitki ve hayvan türlerini bünyesinde barındıran alan, Türkiye’nin en büyük ve
tehdit altında olan yüksek rakım bataklığıdır. Alanda koruma için çalışmalar başlatılmış olmasına karşın, henüz koruma statüsüne kavuşmadığından tahribat tehdidi yüksektir.

Projenin Konusu ve Gerekçesi: Küresel iklim değişikliği son yıllarda hayatımızın bir parçası olmuştur. Kara alanlarının yalnızca %3'lük
kısmını oluşturmalarına rağmen turbalık alanlar en büyük karbon tutucu ve birçok canlının son yaşam alanlarıdır. Proje ender ve tehlike altındaki yüksek rakım turba bataklıklarından Ağaçbaşı Turbalığı'nın ekosistem bütünlüğünü ve tür çeşitliliğinin devamlılığını amaçlamaktadır. Proje alanı, sadece turbalıkta yaşayabilen böcek yiyen (Drosera rotundifolia) bitkisini ve turbalık oluşumunda önemli yeri olan bataklık yosunu (Sphagnum sp.) gibi türleri barındırmaktadır. Turbalıklar, ekolojik önemleri bilinmediği ve tanınmadıkları için son yıllarda hızla yok olmaktadır. Çünkü yakacak olarak kullanılmakta, sera yetiştiriciliğinde faydalanılmakta ve yerel halk tarafından drenaj kanalları açılarak kurutulmaktadır.

Bununla birlikte, hızlı yapılaşma ve doğanın kirletilmesi de turbalıkların yok olmasına neden olmaktadır. Turbalık alanlar ve üzerinde yaşayan türler ülkemizde çok fazla bilinmemektedir. Proje ile ülkemizde bulunan turbalık alanlar için örnek oluşturularak, bu alanların öneminin yaygın bir şekilde anlaşılması sağlanacaktır.

Projenin Hedefi: Proje, turbalıklar ve üzerindeki önemli türlerin (Böcek Yiyen Bataklık Yosunu, Kafkas Kurbağası ve Kafkas Semenderi) ve yaşam alanlarının bölgesel düzeyde korunması için toplumsal bilgi, bilinç ve farkındalık yaratmayı hedeflemektedir.