Tepeli Pelikan'ı Koruyalım | WWF


pelikan, pelican, pelicanus crispus, dalmatian pelican 
© Wild Wonders of Europe / Jari Peltomaeki / WWF
 Proje Yürütücüsü: Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD), Aydın

Projenin Uygulanacağı Alan: Söke ve Didim ilçe sınırları içinde kalan Milli Park statüsündeki Büyük Menderes Deltası ve İzmir kent merkezinin kuzeybatısında yer alan Ramsar alanı Gediz Deltası’dır.

Projenin Konusu ve Gerekçesi: Tepeli Pelikan, IUCN tarafından küresel ölçekte tehlike altında olarak sınıflandırılmış bir sukuşu türü olup aynı zamanda Bern Sözleşmesi Ek II’ de, Avrupa Birliği Yabani Kuşlar Yönetmeliği Ek I’de, Bonn Sözleşmesi Ek II listesinde ve Bonn Sözleşmesi Afrika Avrasya Göçmen Kuşların Korunması Antlaşması (AEWA)’nda korunması gereken bir tür olarak listelenmiştir. Tür, ülkemizde yerli ve kış göçmeni bir tür olup; Gediz, B. Menderes Deltası, Manyas, Aktaş ve Işıklı Gölü olmak üzere sadece beş alanda üremektedir. Ancak, Tepeli Pelikan 1950- 1960’lı yıllarda ülkemizde 17 farklı sulak alanda üremekte iken, sulak alan rejimine müdahaleler ve türün yuvalama alanlarında rahatsız edilmesi sonucu yaklaşık 700 çift büyüklüğünde bir üreme popülasyonu yok olmuştur. Ülkemiz hala Batı Palearktik bölgesinde Yunanistan’dan sonra Tepeli Pelikanın ikinci en büyük üreyen popülasyonuna sahip olup ülkemizdeki popülasyon Ege Üniversitesi’nin yaptığı koruma çalışmaları ile 220–250 çiftten 277-341 çifte ve kışlayan popülasyon 342 bireyden 2344 bireye çıkmıştır. Bu sonuçlar uygun koruma çalışmaları ile nesli tehlike altında olan türlerin korunabileceğini göstermektedir.

Projenin Hedefi: Gediz ve Büyük Menderes deltalarında üreyen Tepeli Pelikanların, şiddetli fırtınalar ve kıyı erozyonuna karşı korunması, Büyük Menderes Deltası'nda balıkçılar ve pelikanlar arası rekabetin azaltılması, Büyük Menderes deltasında balıkçılıkla ilgili sorunlar ve çözümlerin araştırılması hedeflenmektedir.