Avrupa'nın Devleri | WWF


kuğu, swan 
© Wild Wonders of Europe / Orsolyo Haarberg / WWF
Proje Yürütücüsü: Demirköy Doğayı Kültürel Değerleri Koruma ve Tanıtma Derneği (DEKAT), Kırklareli

Projenin Uygulanacağı Alan: Araştırma çalışmaları Demirköy ilçe sınırları içerisinde yer alan İğneada Longoz (Subasar) Ormanları Milli Parkı’nın yanısıra, milli park dışında kalan Rezve ve Bulanık Derelerinin uygun habitatlarını da içermektedir. Eğitim çalışmaları, Demirköy ve İğneada merkezlerindeki okul ve kahvehaneler ile okul bulunan ve/veya proje konusu türlerin bilinen veya potansiyel habitatlarına yakın köylerde gerçekleştirilecektir.

Projenin Konusu ve Gerekçesi: Akkuyruklu Kartal Avrupa'daki en büyük kartal türü, Kuğu ise en büyük su kuşudur. İğneada Longoz Ormanları Milli Park içerisinde ve/veya yakın çevresinde ürediği tahmin edilen, balık ve su kuşları ile beslenen etçil bir tür olan Akkuyruklu Kartal sulak alan ekosisteminde besin zincirinin tepesinde yer alır. Yuva için özel ağaçları tercih etmesinden dolayı ormancılık faaliyetlerine karşı duyarlıdır. İğneada Milli Parkı’ndaki sulak alan sazlıkları Kuğu’nun Türkiye’de ürediği nadir alanlardan birisidir. Göllerdeki sazlanma miktarı yıllar içerisinde artış göstermektedir. Longoz ekosistemi için saz kesim planı bulunmamaktadır. Akkuyruklu Kartal ve Kuğu türleri habitat değişimi, çevre kirliliği ve avcılık gibi tehditlere karşı hassas durumda oldukları için iyi birer gösterge tür olma özelliğine sahiptirler. Ayrıca ülke genelindeki statüleri ve popülariteleri nedeniyle koruma çalışmaları için bayrak tür özelliği taşımaktadırlar. Her iki tür de ulusal mevzuata göre koruma altında olmasına rağmen bilinçsiz avcılık ve habitat kaybı tehdidi altındadır. İğneada Longoz Ormanları Milli Parkı Uzun Devre Gelişme Planı’nda öngörülen koruma faaliyetlerinin uygulanabilmesi için gerekli temel bilimsel verilerin eksikliği nedeniyle koruma ve izleme çalışmaları yapılamamaktadır. Bu projede öngörülen araştırma ve farkındalık artırma çalışmaları bu eksiklikleri giderecektir. Daha iyi tanınan ve korunan longoz ekosistemi ormancılık, balıkçılık, doğa turizmi, saz kesimi gibi sektörlere orta ve uzun vadede doğal kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayacağı için kırsal kalkınma açısından olumlu etkileyecektir. 

Projenin Hedefi: İğneada Milli Parkı’nın bayrak türlerinden Akkuyruklu Kartal ve Kuğu’nun önemi, koruma tedbirlerinin geliştirilmesi, uygulanması,tür ve yaşam alanlarının korunması konusunda farkındalığın oluşmasını sağlamaktır.
 
© Chris Martin Bahr / WWF
Haliaeetus albicilla
© Chris Martin Bahr / WWF